Čo vybaviť pri narodení bábätka

Narodenie bábätka je radostnou udalosťou v živote rodičov aj  ich blízkych. Avšak je s tým spojená i určitá administratíva, „papierovačky“ a behanie po úradoch. Pripravili sme pre vás prehľadný zoznam toho, na čo nezabudnúť, kam ktoré tlačivo odniesť, o aké peňažné dávky si požiadať, a ktoré lehoty nezmeškať.

Pred pôrodom

Ak nie ste zosobášení a chcete otca dieťaťa zapísať do rodného listu dieťaťa, odporúčame navštíviť matriku a urobiť tzv. súhlasné vyhlásenie rodičov o otcovstve k dieťaťu. Môžete ho urobiť na ktorejkoľvek matrike, bez ohľadu na trvalý pobyt. Potrebujete Vaše občianske preukazy a musíte sa dostaviť súčasne. Tento úkon nie je spoplatnený. Dostanete zápisnicu, ktorú si mamička vezme do pôrodnice. Na základe toho pripraví matrika rodný list dieťatka už s určeným otcom a nie je tak potrebné to vybavovať po pôrode. Urobíte to vlastne vopred.

Doklady, ktoré odporúčame zobrať si so sebou do pôrodnice

 • preukaz poistenca (zdravotný),
 • tehotenská knižka a lekárske správy,
 • občiansky preukaz,
 • sobášny list (stačí fotokópia) prípadne zápisnica o určení otcovstva (nezosobášené páry)

NARODENIE DIEŤATKA

V pôrodnici

 • zamestnanec matriky  navštívi mamičku  kvôli údajom pre rodný list bábätka. Povie Vám kedy a kam si po neho máte prísť.
 • mamička dostane prepúšťaciu správu novorodenca a rodičky, nahlasuje v pôrodnici údaje o pediatrovi bábätka

Na matrike (rodnej)

 • väčšinou otecko vyzdvihne rodný list dieťatka (ak sú rodičia zosobášení, prípadne určili otcovstvo k dieťaťu pred pôrodom),
 • dostane tlačivo žiadosti o príspevok pri narodení dieťaťa

Ak nie ste zosobášení, chcete zapísať otca dieťaťa do rodného listu dieťaťa a nestihli ste spraviť vyhlásenie o otcovstve pred pôrodom, musíte ísť na matriku spolu (mama aj otec), predložiť svoje občianske preukazy a spraviť súhlasné vyhlásenie rodičov o otcovstve. Na základe toho vystavia dieťaťu nový rodný list, kde bude aj otec a môžete mu určiť i priezvisko po otcovi. Prvý rodný list bude mať ešte s priezviskom matky.

 

AKÉ PEŇAŽNÉ DÁVKY SI MÔŽETE VYBAVIŤ?

Príspevok pri narodení dieťaťa (829,86 EUR (1.-3. dieťa), 151,37 EUR (4. a ďalšie dieťa)

Tlačivo dostanete pri vyzdvihnutí rodného listu na rodnej matrike. Po uplynutí 28 dní si môžete požiadať o tieto peniažky v plnej výške. Budete potrebovať potvrdenie od pediatra a gynekológa. Peniažky vyplácajú obvykle v polovici kalendárneho mesiaca, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom ste si podali žiadosť. Bližšie informácie k tomuto príspevku nájdete i TU.

Rodičovský príspevok (214,70 EUR na jedno dieťa, 268,40 EUR – dvojčatá, 322,10 EUR – trojčatá)

Ak mamička nemá nárok na materské, môže si po narodení dieťatka požiadať o rodičovský príspevok. Tlačivo žiadosti je na webstránke úradu práce. Tu sa žiadosť o tento príspevok i podáva. Vypláca sa približne v polovici kalendárneho mesiaca.

Prídavok na dieťa (23,68 EUR)

Niekedy býva označovaný i tzv. detské prídavky. Tlačivo žiadosti je na webstránke úradu práce. Tu sa žiadosť o tento príspevok i podáva. Vypláca sa približne v polovici kalendárneho mesiaca, na každé jedno dieťa.

Príspevok zamestnávateľa alebo obce pri narodení dieťaťa

Niektorí zamestnávatelia poskytujú príspevok pri narodení, je potrebné si o neho osobitne požiadať. Určite doručte fotokópiu rodného listu zamestnávateľovi, či už z dôvodu tohto príspevku alebo i uplatnenia daňového bonusu na dieťa.

Aj obce majú pekný zvyk obdarovať svojich nových obyvateľov hmotným darčekom, alebo i finančne. Niektoré obce dávajú rodičom niekoľko desiatok eur, informujte sa na obecnom/ mestskom / miestnom úrade.

Zdravotné poistenie

Bábätku musíte vybaviť i preukaz poistenca, máte na to lehotu 60 kalendárnych dní. Dovtedy je poistené v zdravotnej poisťovni matky.  Avšak podajte si žiadosť o preukaz čo najskôr, jeho vydanie niečo trvá a zvyknú ho vyžadovať už pri sone kĺbikov v 4-5 týždni bábätka.

 

Na čo určite nezabudnúť?

 • Ak mamička poberá materské, je potrebné čo najskôr po narodení dieťatka (najneskôr do troch mesiacov od narodenia) oznámiť Sociálnej poisťovni rodné číslo dieťaťa, resp. poslať im poštou alebo emailom rodný list dieťaťa. Aby nezastavili výplatu materského. Bližšie informácie nájdete aj TU.
 • Ak bývate v bytovom dome (alebo ste v nájme) je pravdepodobné, že by ste mali nahlásiť ďalšiu osobu v domácnosti.

Pár rád na záver

 • každé odovzdané tlačivo / žiadosť si nechajte pri odovzdaní potvrdiť
 • z rodného listu si spravte niekoľko fotokópií, budete ich potrebovať snáď všade
 • dajte si pozor na lehoty, aby ste neprišli zbytočne o peniaze

 

Bližšie informácie k administratíve pri narodení bábätka, OČRke pri deťoch, prechode z materskej na rodičovskú dovolenku, zápisu do škôl a škôlok – sledujte www.pravneprerodica.sk.

JUDr. Mária Dvončová

Zdieľať článok

Newsletter